<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8356477804335837914\x26blogName\x3dNana+MIO+want+to+share+her+story\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nanamio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nanamio.blogspot.com/\x26vt\x3d-4500423671846594607', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
ONLY EXPECTION;
SPEECH
DIRECTOR
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
AKU MAHU KAU TAHU....
Apr 7, 20132:24 AM

HATI PEREMPUAN MACAM TISU:
Hey boys... Kalau kau dah terbiasa macam mana pun bercakap kasar dengan orang,
tapi korang kena ingat HATI PEREMPAUAN MACAM TISU...
Hati  kite ni bukan nya keras macam korang, Aku mohon kau jaga lah sikit percakap korang tu bila bercakap dengan kiteorang...
Memang lah mula-2 tu kite boleh terima lagi bahasa yang korang tu...

MAKI HAMUN!

Mula-mula tu boleh lah lagi tahan...
Tapi kalau dah tiap hari di MAKI HAMUN! sape yang tahan kan??
Dear BOYS...
dont be like this dear.. please..
Hati permpuan ni lembut... So kena lah jaga nya dengan lembut jugakkk...
even perempuan tu bukan GIRLFRIEND korang,
tapi korang patut jugak jaga hati dia...
Dia manusia juga, Bukannya BINATANG...
untuk Senag-2 korang nak buat bahan MAKI...

HANYA MAMPU BERSABAR DAH RELEX
Dear GIRLS... kalau kita dah kena MAKI HAMUN, hanya satu solution: BERSABAR! Jangan kita MAKI die balik.. nanti gaduh pulak.. ELAKKAN daripada bergaduh. Event kite yang kena MAKI HAMUN, kite sabar.
SABAR TU KAN SEPARUH DARIPADA IMAN :') "
 Memang HATI kita sakit kan bila di maki.. But BETTER kita mengalah daripada EGO :) Kita fikir balik. Mungkin ada silap kita yang sampai kan buat die nak maki kita...
tapi kalau die ikut sedap mulut die nak maki kite. tu nama nya mulut die mmg tak ada INSURAN!
hahaha!