<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8356477804335837914\x26blogName\x3dNana+MIO+want+to+share+her+story\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://nanamio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nanamio.blogspot.com/\x26vt\x3d-1724940637055692860', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
ONLY EXPECTION;
SPEECH
DIRECTOR
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
New Experiance
Jul 16, 201412:00 AM

Aku student practical kat satu resort ni kat Golf Dept. Bila aku aku kat Golf Dept. aku belajar benda baru, even just CSA. :) Malam tadi ada majlis buka puasa dengan adun bahagian Nusajaya dengan orang cacat penglihatan (OKU). Masa kat dalam majlis tu, aku tengok sekeliling aku, alangkah bersyukurnya aku dilahirkan sempurna macam ni berbanding mereka. Sebelum ni aku tak pernah arrange or join majlis amal macam ni. Ni first time and my new experiance. Masa aku hulur kan beg baju raya kat mereka, satu-persatu aku tengok gelagat diorang. Ada yang tak boleh jalan, kena jalan mengesot, ada yang tangan dia dua-dua lembik, ada yang air liur dia meleleh tak berhenti, macam-macam lagi lah, tipu kalau tak ada perasaan geli bila berhadapan dengan orang macam tu. Jujur nya aku geli juga, tapi bila kita buat satu kerja tu dengan ikhlas dengan hati yang terbuka, niat yang betul. Insha-Allah, kita tak takut atau geli berdepan dengan sitausi macam tu. Even diorang OKU, tapi dieorang pon boleh nyanyi nasyid tau! :D Suka aku tengok diorang happy dapat buka puasa ramai-ramai makan sedap-sedap, dapat duit raya banyak woo... (aku je tak dapat, hahaha!) Seronok sebenarnya bila kita melayan insan istimewa macam mereka ni. Tak rugi apa-apa, pahala dari Allah yang kita harap kan sebagai balasan kita menolong tu.

***Moral: Kita patut berasa bersyukur dilahirkan sempurna akal fikirannya macam ni berbanding mereka. Buat lah sesuatu kerja tu dengan hati yang iklhas, tak rugi apa-apa, pahala kita dapat, Insha-Allah :) ***